Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 960459
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Rada Miejska 10097
WŁADZE i BUDŻET Burmistrz 12617
WŁADZE i BUDŻET Zastępca Burmistrza 9631
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz Gminy 8889
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik Gminy 8819
WŁADZE i BUDŻET Budżet 11454
WŁADZE i BUDŻET Majątek 7330
WŁADZE i BUDŻET Dług publiczny 6099
WŁADZE i BUDŻET Raport o stanie Gminy 706
MIASTO I GMINA Jednostki organizacyjne 14938
URZĄD MIEJSKI Urząd Miejski 143
URZĄD MIEJSKI Co, jak i gdzie załatwić w Urzędzie 10709
URZĄD MIEJSKI Nabór pracowników 73116
MIASTO I GMINA Jednostki pomocnicze gminy i miasta 8948
URZĄD MIEJSKI Konkursy 33048
URZĄD MIEJSKI Ochrona danych osobowych 2253
URZĄD MIEJSKI Sprawozdania 1215
MIASTO I GMINA Planowanie przestrzenne 10564
MIASTO I GMINA Sprawozdania 7032
MIASTO I GMINA Oświadczenia majątkowe 22322
PRAWO LOKALNE Statut 6627
PRAWO LOKALNE Regulamin 6016
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 28609
PRAWO LOKALNE Protokoły 10997
PRAWO LOKALNE Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 1328
PRAWO LOKALNE Podatki 8822
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7701
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 8261
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7107
PRAWO LOKALNE Inne 7922
GOSPODARKA Dla Przedsiębiorców 6897
GOSPODARKA Aktualności 7553
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 4953
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 5185
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 5325
ORG. POZARZĄDOWE Konkursy 60121
ORG. POZARZĄDOWE Konsultacje projektów aktów normatywnych i programów współpracy 3199
ORG. POZARZĄDOWE Sprawozdania 2907
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Przetargi 125892
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Zamówienia poniżej 30 000 Euro 18819
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5292
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Ogłoszenia 7274
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2015 0
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacja o działaniach lobbingowych 2217
PETYCJE 2016 2042
PETYCJE 2017 2040
PETYCJE 2018 1663
PETYCJE 2019 1491
PETYCJE 2020 362
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2018 6311
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2019 1955
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2020 413
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2017 1310
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2018 1280
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2020 16