Baner głowny strony Strzyzow UMiG Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Prawnych zajmuje się sprawami: kultury, sztuki, twórczości, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, prasy, społecznego ruchu kulturalnego, bezrobocia, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji, wychowania przedszkolnego, kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, wypoczynku dzieci i mlodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, społecznej i zawodowej adaptacji dzieci i młodzieży, polityki prorodzinnej, porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, ochrony prawnej mandatu radnego, statutu Gminy i Miasta Strzyżów, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Osoby odpowiedzialne:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Sołtys
Zastępca Przewodniczącej
Maria Kłęczek
Członek komisji
Tomasz Grodzki
Członek komisji
Andrzej Kruczek
Członek komisji
Urszula Mendelowska
Członek komisji
Mateusz Nowak
Członek komisji
Wiktor Ruszała
Członek komisji
Krzysztof Szlachta
Członek komisji
Piotr Tomkowicz
Członek komisji
Wiesław Złotek


Osoba publikująca: mariusz kopaczyński
Data publikacji: 2019-01-04
  Ilość odwiedzin: 34960