Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Grupa: STATYSTYKA
Nr pozycji: 33
Nazwa pozycji: Dzienny Dom Senior-WIGOR w Zawadce
Data publikacji: 2016-01-07
Zawadka 21
38-100 Strzyżów
tel. (691 737 300)
p.o kierownika Anna Kozaczka
e-mail: senior-wigor@strzyzow.pl
Strona internetowa:


Osoba publikująca: inż. Artur Dubiel
Data publikacji: 2016-01-07