Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Grupa: STATYSTYKA
Nr pozycji: 2
Nazwa pozycji: Osiedle Nr 3 w Strzyżowie
Data publikacji: 2003-07-04
Przewodniczący Zarządu Osiedla Adam Hajduk

Osiedle tworzą mieszkańcy Strzyżowa zamieszkali przy ulicach: Anny Hajduk, Bohaterów Getta, bpa. J.S. Pelczara, Bolesława Prusa, Demokratycznej Armii Krajowej, Działy, Gen. Sikorskiego, Ignacego Skarbka Kruszewskiego, Karoliny Urbanowicz, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Lewandowica Strzeżowczyka, Niemcewicza, Partyzantów, Przybosia, Reja, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Sienkiewicza od nr 1-15, Słowackiego od nr 38 do końca, Solna Góra, Staszica, Wschodnia, Zawale od nr 34 do końca oraz Placu Jana Pawła II


Osoba publikująca: inż. Artur Dubiel
Data publikacji: 2003-07-04