Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Grupa: STATYSTYKA
Nr pozycji: 6
Nazwa pozycji: Sołectwo Dobrzechów
Data publikacji: 2003-07-04
Sołtys Kazimierz Zimny


Osoba publikująca: inż. Artur Dubiel
Data publikacji: 2003-07-04