Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Grupa: STATYSTYKA
Nr pozycji: 8
Nazwa pozycji: Sołectwo Glinik Charzewski
Data publikacji: 2003-07-04
Sołtys Zofia Oliwa


Osoba publikująca: inż. Artur Dubiel
Data publikacji: 2003-07-04