Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1316561
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Rada Miejska 10959
WŁADZE i BUDŻET Burmistrz 13334
WŁADZE i BUDŻET Zastępca Burmistrza 10278
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz Gminy 9503
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik Gminy 9623
WŁADZE i BUDŻET Budżet 12259
WŁADZE i BUDŻET Majątek 7891
WŁADZE i BUDŻET Dług publiczny 6631
WŁADZE i BUDŻET Raport o stanie Gminy 1382
MIASTO I GMINA Jednostki organizacyjne 16130
URZĄD MIEJSKI Urząd Miejski 143
URZĄD MIEJSKI Co, jak i gdzie załatwić w Urzędzie 11851
URZĄD MIEJSKI Nabór pracowników 76588
URZĄD MIEJSKI Konkursy 34637
MIASTO I GMINA Jednostki pomocnicze gminy i miasta 10069
URZĄD MIEJSKI Ochrona danych osobowych 3304
MIASTO I GMINA Planowanie przestrzenne 12162
URZĄD MIEJSKI Sprawozdania 2218
MIASTO I GMINA Sprawozdania 7945
MIASTO I GMINA Oświadczenia majątkowe 24929
PRAWO LOKALNE Statut 7603
PRAWO LOKALNE Regulamin 7059
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 31559
PRAWO LOKALNE Protokoły 12034
PRAWO LOKALNE Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2226
PRAWO LOKALNE Podatki 9813
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8614
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 9229
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8043
PRAWO LOKALNE Inne 8873
GOSPODARKA Dla Przedsiębiorców 7837
GOSPODARKA Aktualności 8522
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5798
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 6039
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 6171
ORG. POZARZĄDOWE Konkursy 66621
ORG. POZARZĄDOWE Konsultacje projektów aktów normatywnych i programów współpracy 3672
ORG. POZARZĄDOWE Sprawozdania 3426
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Przetargi 132841
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Zamówienia poniżej 30 000 Euro 20433
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6184
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Ogłoszenia 7782
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2015 0
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacja o działaniach lobbingowych 3020
PETYCJE 2016 2837
PETYCJE 2017 2831
PETYCJE 2018 2441
PETYCJE 2019 2302
PETYCJE 2020 1307
PETYCJE 2021 131
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2018 8718
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2019 2667
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2020 1516
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2021 120
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2017 1901
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2018 1928
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2020 763