Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2322771
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Rada Miejska 13124
WŁADZE i BUDŻET Burmistrz 15209
WŁADZE i BUDŻET Zastępca Burmistrza 11990
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz Gminy 11114
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik Gminy 12030
WŁADZE i BUDŻET Budżet 14493
WŁADZE i BUDŻET Majątek 9590
WŁADZE i BUDŻET Dług publiczny 8106
WŁADZE i BUDŻET Raport o stanie Gminy 3206
MIASTO I GMINA Jednostki organizacyjne 19333
URZĄD MIEJSKI Urząd Miejski 143
URZĄD MIEJSKI Co, jak i gdzie załatwić w Urzędzie 15314
URZĄD MIEJSKI Nabór pracowników 84138
URZĄD MIEJSKI Konkursy 39567
MIASTO I GMINA Jednostki pomocnicze gminy i miasta 13255
URZĄD MIEJSKI Ochrona danych osobowych 6546
MIASTO I GMINA Planowanie przestrzenne 15698
URZĄD MIEJSKI Sprawozdania 5276
MIASTO I GMINA Sprawozdania 10639
MIASTO I GMINA Oświadczenia majątkowe 31305
PRAWO LOKALNE Statut 10280
PRAWO LOKALNE Regulamin 10276
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 38480
PRAWO LOKALNE Protokoły 14822
PRAWO LOKALNE Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 4859
PRAWO LOKALNE Podatki 12637
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 11217
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 11947
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 10826
PRAWO LOKALNE Inne 11573
GOSPODARKA Dla Przedsiębiorców 10335
GOSPODARKA Aktualności 11702
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 8246
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 8516
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 8584
ORG. POZARZĄDOWE Konkursy 84117
ORG. POZARZĄDOWE Konsultacje projektów aktów normatywnych i programów współpracy 5322
ORG. POZARZĄDOWE Sprawozdania 4798
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Platforma Zakupowa 950
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Przetargi 145736
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 11373
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Zamówienia poniżej 30 000 Euro 26021
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Ogłoszenia 9416
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2015 0
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacja o działaniach lobbingowych 5375
PETYCJE 2016 5268
PETYCJE 2017 5201
PETYCJE 2018 4811
PETYCJE 2019 4660
PETYCJE 2020 3856
PETYCJE 2021 2600
PETYCJE 2022 896
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2018 12028
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2019 5599
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2020 4501
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2021 3389
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2022 2125
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2017 4277
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2018 4360
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2020 3152
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator do spraw dostępności 1018
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja dostępności 1041
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 1006
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy dostępności 1012
DOSTĘPNOŚĆ Wniosek o zapewnienie dostępności 947