Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2170023
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Rada Miejska 12778
WŁADZE i BUDŻET Burmistrz 14908
WŁADZE i BUDŻET Zastępca Burmistrza 11711
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz Gminy 10861
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik Gminy 11633
WŁADZE i BUDŻET Budżet 14123
WŁADZE i BUDŻET Majątek 9332
WŁADZE i BUDŻET Dług publiczny 7854
WŁADZE i BUDŻET Raport o stanie Gminy 2928
MIASTO I GMINA Jednostki organizacyjne 18846
URZĄD MIEJSKI Urząd Miejski 143
URZĄD MIEJSKI Co, jak i gdzie załatwić w Urzędzie 14780
URZĄD MIEJSKI Nabór pracowników 82954
URZĄD MIEJSKI Konkursy 38941
MIASTO I GMINA Jednostki pomocnicze gminy i miasta 12763
URZĄD MIEJSKI Ochrona danych osobowych 6010
MIASTO I GMINA Planowanie przestrzenne 15075
URZĄD MIEJSKI Sprawozdania 4777
MIASTO I GMINA Sprawozdania 10222
MIASTO I GMINA Oświadczenia majątkowe 30367
PRAWO LOKALNE Statut 9879
PRAWO LOKALNE Regulamin 9646
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 37169
PRAWO LOKALNE Protokoły 14382
PRAWO LOKALNE Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 4464
PRAWO LOKALNE Podatki 12141
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 10814
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 11515
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 10387
PRAWO LOKALNE Inne 11130
GOSPODARKA Dla Przedsiębiorców 9931
GOSPODARKA Aktualności 11113
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 7837
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 8114
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 8184
ORG. POZARZĄDOWE Konkursy 82106
ORG. POZARZĄDOWE Konsultacje projektów aktów normatywnych i programów współpracy 4870
ORG. POZARZĄDOWE Sprawozdania 4579
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Platforma Zakupowa 757
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Przetargi 143898
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10242
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Zamówienia poniżej 30 000 Euro 24916
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Ogłoszenia 9162
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2015 0
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacja o działaniach lobbingowych 5013
PETYCJE 2016 4892
PETYCJE 2017 4818
PETYCJE 2018 4452
PETYCJE 2019 4277
PETYCJE 2020 3485
PETYCJE 2021 2243
PETYCJE 2022 463
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2018 11540
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2019 5094
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2020 3989
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2021 2875
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2022 1497
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2017 3968
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2018 4014
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2020 2827
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator do spraw dostępności 707
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja dostępności 721
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 713
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy dostępności 704
DOSTĘPNOŚĆ Wniosek o zapewnienie dostępności 652