Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2958076
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Burmistrz 16769
WŁADZE i BUDŻET Zastępca Burmistrza 13683
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz Gminy 12543
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik Gminy 13752
WŁADZE i BUDŻET Budżet 16017
WŁADZE i BUDŻET Majątek 10607
WŁADZE i BUDŻET Dług publiczny 9085
WŁADZE i BUDŻET Raport o stanie Gminy 4502
MIASTO I GMINA Jednostki organizacyjne 21639
URZĄD MIEJSKI Urząd Miejski 143
URZĄD MIEJSKI Co, jak i gdzie załatwić w Urzędzie 17681
URZĄD MIEJSKI Nabór pracowników 90840
MIASTO I GMINA Jednostki pomocnicze gminy i miasta 15850
URZĄD MIEJSKI Konkursy 43081
URZĄD MIEJSKI Ochrona danych osobowych 8801
MIASTO I GMINA Planowanie przestrzenne 18510
URZĄD MIEJSKI Sprawozdania 7792
MIASTO I GMINA Sprawozdania 12636
MIASTO I GMINA Oświadczenia majątkowe 36497
PRAWO LOKALNE Statut 11912
PRAWO LOKALNE Regulamin 12631
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 42627
PRAWO LOKALNE Protokoły 16565
PRAWO LOKALNE Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 6694
PRAWO LOKALNE Podatki 14338
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 12751
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 13685
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 12490
PRAWO LOKALNE Inne 13229
GOSPODARKA Dla Przedsiębiorców 12557
GOSPODARKA Aktualności 13884
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 9739
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 9992
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 10033
ORG. POZARZĄDOWE Konkursy 86612
ORG. POZARZĄDOWE Konsultacje projektów aktów normatywnych i programów współpracy 6215
ORG. POZARZĄDOWE Sprawozdania 5668
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Platforma Zakupowa 1734
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Przetargi 152879
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 15280
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Zamówienia poniżej 30 000 Euro 30400
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Ogłoszenia 10458
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2015 0
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacja o działaniach lobbingowych 6931
PETYCJE 2016 6854
PETYCJE 2017 6762
PETYCJE 2018 6354
PETYCJE 2019 6112
PETYCJE 2020 5314
PETYCJE 2021 4056
PETYCJE 2022 2403
PETYCJE 2023 1432
PETYCJE 2024 425
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2020 6276
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2021 5261
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2022 3831
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2023 1877
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2024 678
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2017 5567
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2018 5755
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2020 4382
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator do spraw dostępności 2140
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja dostępności 2155
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 2106
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy dostępności 2095
DOSTĘPNOŚĆ Wniosek o zapewnienie dostępności 2065