Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1969248
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Burmistrz 14579
WŁADZE i BUDŻET Rada Miejska 12341
WŁADZE i BUDŻET Zastępca Burmistrza 11373
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz Gminy 10559
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik Gminy 11147
WŁADZE i BUDŻET Budżet 13692
WŁADZE i BUDŻET Majątek 8927
WŁADZE i BUDŻET Dług publiczny 7580
WŁADZE i BUDŻET Raport o stanie Gminy 2577
MIASTO I GMINA Jednostki organizacyjne 18263
URZĄD MIEJSKI Urząd Miejski 143
URZĄD MIEJSKI Co, jak i gdzie załatwić w Urzędzie 14129
URZĄD MIEJSKI Nabór pracowników 81330
URZĄD MIEJSKI Konkursy 38067
MIASTO I GMINA Jednostki pomocnicze gminy i miasta 12159
URZĄD MIEJSKI Ochrona danych osobowych 5425
URZĄD MIEJSKI Sprawozdania 4196
MIASTO I GMINA Planowanie przestrzenne 14494
MIASTO I GMINA Sprawozdania 9736
MIASTO I GMINA Oświadczenia majątkowe 29281
PRAWO LOKALNE Statut 9392
PRAWO LOKALNE Regulamin 8970
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 36214
PRAWO LOKALNE Protokoły 13909
PRAWO LOKALNE Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 3918
PRAWO LOKALNE Podatki 11631
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 10328
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 11009
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9852
PRAWO LOKALNE Inne 10634
GOSPODARKA Dla Przedsiębiorców 9500
GOSPODARKA Aktualności 10420
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 7392
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 7687
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 7775
ORG. POZARZĄDOWE Konkursy 79691
ORG. POZARZĄDOWE Konsultacje projektów aktów normatywnych i programów współpracy 4635
ORG. POZARZĄDOWE Sprawozdania 4334
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Platforma Zakupowa 568
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Przetargi 141557
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9140
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Zamówienia poniżej 30 000 Euro 23784
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Ogłoszenia 8865
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2015 0
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacja o działaniach lobbingowych 4577
PETYCJE 2016 4445
PETYCJE 2017 4374
PETYCJE 2018 4020
PETYCJE 2019 3856
PETYCJE 2020 2886
PETYCJE 2021 1806
PETYCJE 2022 27
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2018 10932
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2019 4493
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2020 3400
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2021 2289
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2022 732
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2017 3564
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2018 3617
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2020 2420
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator do spraw dostępności 322
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja dostępności 330
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 320
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy dostępności 319
DOSTĘPNOŚĆ Wniosek o zapewnienie dostępności 230