Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2629713
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Rada Miejska 13830
WŁADZE i BUDŻET Burmistrz 15761
WŁADZE i BUDŻET Zastępca Burmistrza 12524
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz Gminy 11706
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik Gminy 12838
WŁADZE i BUDŻET Budżet 15167
WŁADZE i BUDŻET Majątek 10045
WŁADZE i BUDŻET Dług publiczny 8540
WŁADZE i BUDŻET Raport o stanie Gminy 3824
MIASTO I GMINA Jednostki organizacyjne 20446
URZĄD MIEJSKI Urząd Miejski 143
URZĄD MIEJSKI Co, jak i gdzie załatwić w Urzędzie 16448
URZĄD MIEJSKI Nabór pracowników 87095
URZĄD MIEJSKI Konkursy 41329
MIASTO I GMINA Jednostki pomocnicze gminy i miasta 14845
URZĄD MIEJSKI Ochrona danych osobowych 7612
MIASTO I GMINA Planowanie przestrzenne 16977
URZĄD MIEJSKI Sprawozdania 6480
MIASTO I GMINA Sprawozdania 11604
MIASTO I GMINA Oświadczenia majątkowe 33809
PRAWO LOKALNE Statut 11063
PRAWO LOKALNE Regulamin 11418
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 40621
PRAWO LOKALNE Protokoły 15687
PRAWO LOKALNE Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 5824
PRAWO LOKALNE Podatki 13468
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 11964
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 12846
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 11601
PRAWO LOKALNE Inne 12383
GOSPODARKA Dla Przedsiębiorców 11455
GOSPODARKA Aktualności 12802
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 8971
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 9241
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 9299
ORG. POZARZĄDOWE Konkursy 85999
ORG. POZARZĄDOWE Konsultacje projektów aktów normatywnych i programów współpracy 5736
ORG. POZARZĄDOWE Sprawozdania 5227
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Platforma Zakupowa 1284
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Przetargi 149184
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 13323
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Zamówienia poniżej 30 000 Euro 28178
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Ogłoszenia 9878
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2015 0
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacja o działaniach lobbingowych 6054
PETYCJE 2016 5985
PETYCJE 2017 5896
PETYCJE 2018 5510
PETYCJE 2019 5326
PETYCJE 2020 4541
PETYCJE 2021 3279
PETYCJE 2022 1621
PETYCJE 2023 597
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2019 6515
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2020 5375
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2021 4309
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2022 3021
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2023 1028
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2017 4864
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2018 4999
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2020 3713
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator do spraw dostępności 1570
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja dostępności 1589
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 1527
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy dostępności 1551
DOSTĘPNOŚĆ Wniosek o zapewnienie dostępności 1514