Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1668457
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Rada Miejska 11700
WŁADZE i BUDŻET Burmistrz 13982
WŁADZE i BUDŻET Zastępca Burmistrza 10872
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz Gminy 10083
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik Gminy 10503
WŁADZE i BUDŻET Budżet 12964
WŁADZE i BUDŻET Majątek 8454
WŁADZE i BUDŻET Dług publiczny 7127
WŁADZE i BUDŻET Raport o stanie Gminy 2020
MIASTO I GMINA Jednostki organizacyjne 17267
URZĄD MIEJSKI Urząd Miejski 143
URZĄD MIEJSKI Co, jak i gdzie załatwić w Urzędzie 13063
URZĄD MIEJSKI Nabór pracowników 79108
URZĄD MIEJSKI Konkursy 36600
MIASTO I GMINA Jednostki pomocnicze gminy i miasta 11115
URZĄD MIEJSKI Ochrona danych osobowych 4457
MIASTO I GMINA Planowanie przestrzenne 13466
URZĄD MIEJSKI Sprawozdania 3262
MIASTO I GMINA Sprawozdania 8903
MIASTO I GMINA Oświadczenia majątkowe 27447
PRAWO LOKALNE Statut 8501
PRAWO LOKALNE Regulamin 7950
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 33926
PRAWO LOKALNE Protokoły 12945
PRAWO LOKALNE Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 3039
PRAWO LOKALNE Podatki 10697
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 9450
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 10072
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8911
PRAWO LOKALNE Inne 9742
GOSPODARKA Dla Przedsiębiorców 8688
GOSPODARKA Aktualności 9426
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 6616
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 6895
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 6998
ORG. POZARZĄDOWE Konkursy 77985
ORG. POZARZĄDOWE Konsultacje projektów aktów normatywnych i programów współpracy 4151
ORG. POZARZĄDOWE Sprawozdania 3914
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Platforma Zakupowa 248
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Przetargi 137452
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7619
PROFIL NABYWCY (Przetargi) Zamówienia poniżej 30 000 Euro 22202
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Ogłoszenia 8344
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2015 0
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacja o działaniach lobbingowych 3806
PETYCJE 2016 3654
PETYCJE 2017 3612
PETYCJE 2018 3248
PETYCJE 2019 3079
PETYCJE 2020 2104
PETYCJE 2021 946
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2018 9950
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2019 3575
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2020 2459
OGŁOSZENIA, ZAWIADOMIENIA, KOMUNIKATY 2021 1243
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2017 2760
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2018 2833
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 2020 1616