Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Koordynator do spraw dostępności

Drukuj
Dostępność - Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Strzyżowie oraz monitorowanie zapewnienia przez Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie.

Zadania Koordynatora dostępności:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3. Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4. Przedstawianie Burmistrzowi Strzyżowa bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie:

Mieczysław Marczak tel. 17-2761-354 wew. 53 e-mail: sekretarz@strzyzow.pl

Urząd Miejski w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów. Podstawa Prawna Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.).