Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Nazwa pozycji Data
mgr Urszula Pietrasz - Dyrektor SP Brzeżanka 2004-03-26
mgr Jacek Grodzki - Dyrektor ZS Dobrzechów 2004-03-26
mgr Waldemar Góra - Dyrektor ZS Godowa 2004-03-26
mgr Kazimiera Stawarz - Dyrektor SP Glinik Charzewski 2004-03-26
mgr Maria Szychlińska - Dyrektor SP Glinik Zaborowski 2004-03-26
mgr Andrzej Kaczkiełło - Dyrektor ZS Grodzisko 2004-03-26
mgr Halina Blady - Dyrektor SP Nr 1 Wysoka Strzyżowska 2004-03-26
mgr Anna Michalska - Dyrektor ZS Wysoka Strzyżowska 2004-03-26
mgr Antoni Banek Dyrektor ZS Żarnowa 2004-03-26
mgr Dorota Różańska-Wieszczek - Dyrektor ZS Żyznów 2004-03-26
mgr Zofia Malita - Dyrektor SP Zawadka 2004-03-26
mgr Elżbieta Jakobsze - Dyrektor ZS Żarnowa 2004-03-26
mgr Barbara Mularz - Dyrektor SP Nr 1 Strzyżów 2004-03-26
mgr Celina Szczepańska - Dyrektor MGPP Strzyżów 2004-03-26
mgr Jakub Filipiak - Dyrektor MZS Strzyżów 2004-03-26
mgr Bogusława Kaniewska - Wolan Dyrektor ZS Żarnowa 2005-03-02
mgr - Zbigniew Mularz Dyrektor MZS Strzyżów 2005-03-09
Władysław Kawa - Dyrektor SP Nr 1 Strzyżów 2005-03-09
mgr Urszula Sosin - Dyrektor ZS Dobrzechów 2005-03-09
mgr Maria Zięba - Dyrektor MGPP Strzyżów 2006-01-31
mgr inż. Janusz Włodyka - Dyrektor MZS Strzyżów 2006-10-05
mgr Celina Balicka - Dyrektor SP Brzeżanka 2007-12-17
mgr Joanna Dorosz- Dyrektor SP Tropie 2007-12-17
mgr Magdalena Złotek - Dyrektor SP Nr 1 Wysoka Strzyżowska 2007-12-17
mgr Waldemar Pintal - Dyrektor ZS Grodzisko 2007-12-17
mgr Agata Barć - Dyrektor SP Glinik Zaborowski 2007-12-17
mgr Iwona Fałat - p.o. Dyrektor ZS Żyznów 2008-10-23
mgr Małek Wojciech - Dyrektor ZS Godowa 2008-10-23
mgr Bartłomiej Szczygieł - Dyrektor Zespołu Szkół w Żarnowej (w zastępstwie) 2016-07-11
mgr Ewa Bator Rokita - Dyrektor Żłobka Samorządowego w Strzyżowie 2016-07-11