Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Prawnych

Drukuj
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Prawnych zajmuje się sprawami: kultury, sztuki, twórczości, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, prasy, społecznego ruchu kulturalnego, bezrobocia, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji, wychowania przedszkolnego, kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, wypoczynku dzieci i mlodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, społecznej i zawodowej adaptacji dzieci i młodzieży, polityki prorodzinnej, porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, ochrony prawnej mandatu radnego, statutu Gminy i Miasta Strzyżów, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Osoby odpowiedzialne

Małgorzata Sołtys

Stanowisko: Przewodnicząca Komisji

Maria Kłęczek

Stanowisko: Zastępca Przewodniczącej

Tomasz Grodzki

Stanowisko: Członek komisji

Andrzej Kruczek

Stanowisko: Członek komisji

Urszula Mendelowska

Stanowisko: Członek komisji

Mateusz Nowak

Stanowisko: Członek komisji

Wiktor Ruszała

Stanowisko: Członek komisji

Krzysztof Szlachta

Stanowisko: Członek komisji

Piotr Tomkowicz

Stanowisko: Członek komisji

Wiesław Złotek

Stanowisko: Członek komisji