Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja do spraw Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa

Drukuj
Komisja do spraw Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa zajmuje się sprawami: rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, spółdzielczości rolniczej, gospodarki rolnej, zagospodarowania gruntów, melioracji i zaopatrzenia w wodę, łowiectwa i rybołówstwa śródlądowego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, gospodarki przestrzennej, wszelkich form i rodzajów budownictwa mieszkaniowego (miejskiego, wiejskiego i komunalnego), budownictwa towarzyszącego, budownictwa przemysłowego, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz remontów budynków mieszkalnych, uzbrojenia terenów, transportu, budowy i utrzymania dróg, mostów i placów, gminnych urządzeń użyteczności publicznej, ochrony i kształtowania srodowiska, ochrony zasobów przyrody, gospodarki wodnej, kanalizacji i gospodarki odpadami.
Nazwa pozycji Data
Kłęczek Maria 2019-01-03

Osoby odpowiedzialne

Kazimierz Zimny

Stanowisko: Przewodniczący Komisji

Andrzej Pająk

Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego

Anna Fąfara

Stanowisko: Członek komisji

Tomasz Grodzki

Stanowisko: Członek komisji

Władysław Gwiżdż

Stanowisko: Członek komisji

Maria Kłęczek

Stanowisko: Członek komisji

Urszula Mendelowska

Stanowisko: Członek komisji

Mateusz Nowak

Stanowisko: Członek komisji

Maria Zofia Siuta

Stanowisko: Członek komisji

Zofia Strzępek

Stanowisko: Członek komisji

Tomasz Wójtowicz

Stanowisko: Członek komisji

Tadeusz Zięba

Stanowisko: Członek komisji

Maciej Ziobro

Stanowisko: Członek komisji

Daniel Złotek

Stanowisko: Członek komisji

Wiesław Złotek

Stanowisko: Członek komisji