Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja Rewizyjna

Drukuj
Komisja Rewizyjna kontroluje działanlość finansową burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Osoby odpowiedzialne

Mieczysław Niemiec

Stanowisko: Przewodniczący

Tadeusz Zięba

Stanowisko: Zastepca Przewodniczącego

Wiktor Ruszała

Stanowisko: Członek komisji

Tomasz Wójtowicz

Stanowisko: Członek komisji

Daniel Złotek

Stanowisko: Członek komisji